Ved innmelding betaler du et administrasjonsgebyr og medlemskapet for resten av gjeldende måned plus neste måned. Deretter oppretter du en avtalegiro i nettbanken din.  All informasjonen du trenger for å opprette avtalegiro får du av oss ved innmelding. Medlemskapet betales forskuddsvis den 20. i hver måned. Trekkene blir sendt av oss til din bank den 8. i hver måned, for trekk den 20.