Ved innmelding betaler du medlemskontingent for gjeldende år og for trening for resten av gjeldende måned plus neste måned. Deretter oppretter du en avtalegiroavtale.  Medlemskapet betales forskuddsvis den 20. i hver måned. Trekkene blir sendt av oss til din bank den rundt den 6. i hver måned, for trekk den 20. Dersom du ikke oppretter avtalegiro, vil du motta faktura med et fakturagebyr på kr 60.