SESONGKORT HELG OG DAGTID

«Fri» spilling hele fredag, lørdag og søndag  og før kl.16 mandag til torsdag. Med «fri» menes at man kan reservere en halvtime per person per dag (dvs en hel time når man er to).  Bane kan reserveres opptil en uke i forveien.

SESONGKORT TOTAL

I tillegg til tilbudet man får av HELG OG DAGTID kan innehaver av dette medlemskapet også reservere kveldstidhele uken (e. kl.16).

ANDRE MEDLEMSKAP

Vi har også studentmedlemskap, medlemskap for barn av medlemmer, og medlemskap uten bindingstid. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette.

Spilling for medlemmer

Sesongkortene er personlige, og kan ikke overdras. Medlemmer med sesongkort får sin del av baneleien dekket.

Som medlem av Aliom kan du i prinsippet spille så ofte du vil og booke spilletid og baner online, for et fast beløp i måneden. Man får bestilt en halvtime per person per dag. Det vil si at to medlemmer bestiller en halv time hver for én times spilling. Er dere tre personer som skal spille sammen, kan dere forhåndsbooke en og en halv time, osv. Dersom dere ønsker å spille mer enn det dere har forhåndsbooket, kan dere fortsette å spille dersom det er ledige baner.

Banebestilling forplikter – har man bestilt, plikter man også å benytte banen. Manglende oppmøte kan utløse betalingsplikt, oppad begrenset til full baneleie. Avbestillinger skal være registrert hos oss senest 3 timer før bestilt spilletid.

Utvidet baneleie

Finnes det så tilfeller der medlemmer må betale for en booket bane? Det bør ikke skje ofte og du som medlem har kontroll over når det skal skje. La oss illustrere det med et eksempel. Si at du og en medspiller ønsker å spille i to hele timer på en kveld der dere vet at det er mange som kommer til å spille. Det dere kan gjøre da er å booke den halvtimen hver som dere har rett på som medlem, og så booke den neste timen som ‘Utvidet baneleie’. ‘Utvidet baneleie’ sikrer at ingen andre kan booke den banen og dere er garantert å spille i to timer. Dere betaler ikke noe for den første timen dere spiller og for den neste timen betaler dere kr. 90 per halvtime for ‘Utvidet baneleie’. Altså blir kostnaden totalt kr. 180,-.

Spilling sammen med gjester/ikke-medlemmer

Et spørsmål som vi har fått noen ganger er: «Kan jeg som medlem, ta med meg ikke-medlemmer for å spille?» Svaret på det er «Ja, men ikke gratis.» Du som medlem spiller gratis i den tiden du har rett til å booke, og ikke–medlemmet betaler halv Drop-in-pris. Prinsippet er at om dersom medlemmer og ikke-medlemmer spiller sammen, så skal baneleien deles slik at medlemmene gjør opp for halvparten av baneleien etter vanlige medlemsregler, og ikke-medlemmene betaler tilsammen halvparten av drop-in-prisen.

La oss illustrere med et eksempel. Si at to medlemmer skal spille sammen med tre ikke-medlemmer i to timer på en kveld der det er travelt og dere vil sikre at dere får banen i to hele timer. Da booker de to medlemmene banen i en halvtime gratis hver, og så booker de inn ‘Utvidet baneleie’ for de neste to halvtimene. Hva blir så kostnadene? Medlemmene betaler ikke noe for den første timen og betaler halv ‘Utvidet baneleie’ for de neste to halvtimene, altså ½ x kr 90 x 2 = kr 90. Ikke-medlemmene betaler samlet halv ‘Drop-in’ pris for hver av de fire halvtimene, altså ½ x kr 150 x 4 = kr 300,-. Tilsammen skal to medlemmer og tre ikke medlemmer da betale kr 390 for å spille i to timer på kvelden. I dette eksempelet vil det koste hvert medlem kr 45 og hvert ikke-medlem kr 100. Dersom ‘Utvidet baneleie’ ikke var benyttet, men at dere benyttet dere av ledig bane etter at dere var ferdig med den første timen, ville dere som medlemmer ha spilt gratis hele tiden, mens de tre ikke-medlemmene fortsatt måtte betale kr. 300 tilsammen for to timer (kr 100 hver).

[css3_grid id=’Priser_2′]

*) 12 måneders bindingstid og ved registrering av medlemskap påløper det et innmeldingsgebyr på kr. 490,-

Utvidet baneleie for medlemmer

Ønsker du å spille lenger enn tiden du og din medspiller har booket? Da kan du gjøre følgende: 1) Fortsett å spille på ledige baner, eller 2) garantere deg banetid på forhånd og betal ekstratiden i henhold til prislisten nedenfor.

[css3_grid id=’Priser_dropin’]

*) krever fremvisning av kvittering for betalt medlemskontingent i Larvik Squash 1.
**) krever fremvisning av kvittering for betalt medlemskontingent og treningsavgift i Larvik Squash 1.

Drop-in

[css3_grid id=’Priser_dropin_IKKEMEDLEM’]