Vi har nå åpent for squash og fitness på Aliom

Vi vil minne om at  koronatrusselen fremdeles er reell og vi må alle fortsette dugnaden med å vaske hender, holde avstand og unngå fysisk kontakt.

Vi har laget smittevernregler som alle må følge. Samtidig vil vi gjøre oppmerksom på følgende:

Alle må booke baner og tid på fitnessavdelingen på forhånd, og det er kun de som er registrert inn som kan spille/trene på booket tid.

For å kunne starte å spille squash igjen må du gjøre følgende:

 • Rengjøre såler på squashsko og påse at de ikke har farget såle. Vi aksepterer ikke lenger sko som ikke har lyse såler, selv om det står at de er non-marking.
 • Desinfiser alle brukte baller.
 • Rengjør racketgrep eventuelt skift til nytt
 • Les smittevernreglene og overhold disse
 • Avtal gjerne spill med en fast partner i tiden fremover
 • Book bane minimum 3 timer tid før dere kommer
Oppdateringer om koranaåpent/-stengt

16.3.2021, kl 16.00

Fra Larvik kommune: “Det har i dag gått en anbefaling til regjeringen, fra alle kommunene i tidligere Vestfold kommune, via Statsforvalteren, om å heve hele Vestfold til Kap 5A, fra i morgen.

Det forventes en beslutning i løpet av dagen.

Dette innebærer at dere må holde stengt, og det foreligger ingen unntak. Det eneste unntaket for aktivitet vil være barn og unge under 20 år og utendørs aktivitet på grupper på 10.

Tidsperspektivet avklares av regjeringen i dag.

8.3.2021, kl 14.00

Vi fikk et utdypende svar fra Larvik kommune:

Da har vi fått tilbakemelding fra Statsforvalteren om tolkningen av regelverket:

 • 17a.Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 

1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

 

2. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

 

Unntak nr. 1 Gjelder for rehabilitering og opptrening. Hensikten er å ivareta personer med et medisinsk behov for trening utover vanlig treningsaktivitet som de fleste trenger. 

Unntak nr 2: Gjelder individuell trening i motsetning til gruppetrening:

Helsedirektoratet har uttalt følgende vedrørende unntaket i nr.2:

«Slik vi forstår spørsmålet gjelder det hva som ligger i unntaket i nr. 2 for “individuell trening og behandling som det kan bestilles time til”.

Med individuell trening og behandling forstås både (vanlig) trening med personlig trener og behandling som typisk kan foregå i treningssentre, for eksempel fysioterapi, massasje ol. Personlig trening kan foregå 1:1 eller i såkalte duotimer (1:2), der deltakeren typisk vil være et par eller to venner som deler på en time med personlig trener.

Hensikten har vært å åpne for trening med PT eller lignende. Gruppetrening faller utenfor § 17a første ledd bokstav a nr. 2. y»

Statsforvalteren har videre minnet kommunene på deres tilsynsansvar av Covid 19 forskriften og oppfølgingen av denne.

Statsforvalteren formidler videre:  Å oppsøke treningssentre utenfor kommunen der en bor er ikke straffbart, men er i strid med anbefalinger og vil undergrave formålet med nedstengning av de tidligere Vestfold kommunene.

8.3.2021, kl 12.00

Vi fikk i dag svar på vår henvendelse til Larvik kommune de presiserer:

“For å kunne gjennomføre individuell trening for personer som er under opptrening, behandling og rehabilitering (etter sykdom, skade o.l.) kan det holdes åpent. Ellers må treningssenter holde stengt.”

Det betyr at vi dessverre må holde stengt i en drøy uke til.

4.3.2021

fra Larvik Kommune, torsdag kveld:

“Regjeringen har torsdag kveld (4. mars) vedtatt regionale forsterkede smitteverntiltak etter covid-19 forskriften. Dette kommer etter en anmodning fra Vestfold-kommunene og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Tiltakene trer i kraft natt til fredag 5. mars kl 00.00, med varighet frem til onsdag 17. mars (det vil si til og med 16. mars)”

Treningssentre skal holde stengt, “likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
 • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.”

Vi stenger i morgen 5. mars, men vi skal undersøke med Larvik kommune om hva som menes med “individuell trening og behandling som det kan bestilles time til”. Vi håper at det betyr at vi kan i det aller minste holde fitnessavdelingen oppe.

Smittevernregler Squash

 1. Kun friske personer uten sykdomssymptomer kan spille
 2. Ny: Maske må brukes når man ankommer og beveger seg på trafikkerte arealer (ikke på banen).
 3. En meters avstand mellom spillere må etterholdes på eget ansvar!
 4. Desinfiser ball før og etter spill.
 5. Alle må skifte til innesko (rene, uten SORTE SÅLER og kun brukt innendørs)
 6. Alle må desinfisere dørhåndtak og andre flater man har berørt med overflatedesinfeksjon. (Viktig å unngå å ta på vegger og glass inne på banen)
 7. Desinfiser hendene før, under og etter trening.
 8. Spiller bør ha eget utstyr, men vi leier også ut utstyr som desinfiseres etter bruk.

Smittevernregler Fitness

 1. Kun friske og feberfrie personer kan trene
 2. Ny: Maske må brukes når man ankommer og beveger seg på trafikkerte arealer (ikke i teningsrommet).
 3. En meters avstand til andre må etterleves
 4. Kun medlemmer kan trene på kondisjonsrommet
 5. Alle må skifte til innesko (som er rene og kun er benyttet innendørs) før man går opp trappen.
 6. Hånddesinfeksjon er plassert ved inngang nede og ved inngang til kondisjonsrommet.
 7. Alle må rengjøre apparater og alle overflater man berører, med overflatedesinfeksjon.
 8. Hold minst en meters avstand til andre.
 9. Vi har stengt uttøyingsavdelingen på grunn av smittefaren. Ribbevegger, matter og småutstyr er derfor fjernet inntil videre.