Fitnessbooking

Larvik Larvik følger nå nasjonale tiltak.

Vi vil foreløpig fortsatt begrense bruk av fitnessavdelingen til maksimum seks personer per time. Alle som skal bruke fitnessavdelingen booke en time nedenfor.

Booking av time kan gjøres inntil en halvtime før timen skal benyttes.