Fitnessbooking

Vi har nå åpnet igjen for squash & fitness

På grunn av dagens situasjon med smittevernregler og sporbarhet, vil vi fortsatt begrense bruk av fitnessavdelingen til maksimum seks personer per time og bare for medlemmer. Alle som skal bruke fitnessavdelingen booke en time nedenfor.

Oppdateringer om koranaåpent/-stengt

12.4.2021

Fra i dag har Larvik flyttet fra tiltaksnivå 5a til 5b. Vi har i dag hatt et møte med kommunen for å få klarhet i hvordan dette påvirker oss. Dessverre må vi fortsatt holde stengt i 10 dager til frem til og med 22.4.2021. Det kan være en liten mulighet for at vi får åpne squashbanene, i første omgang for personer under 20 år. Kommunen skal komme tilbake til oss med mer klarhet om dette

16.3.2021, kl 16.00

Fra Larvik kommune: “Det har i dag gått en anbefaling til regjeringen, fra alle kommunene i tidligere Vestfold kommune, via Statsforvalteren, om å heve hele Vestfold til Kap 5A, fra i morgen.

Det forventes en beslutning i løpet av dagen.

Dette innebærer at dere må holde stengt, og det foreligger ingen unntak. Det eneste unntaket for aktivitet vil være barn og unge under 20 år og utendørs aktivitet på grupper på 10.

Tidsperspektivet avklares av regjeringen i dag.

8.3.2021, kl 14.00

Vi fikk et utdypende svar fra Larvik kommune:

Da har vi fått tilbakemelding fra Statsforvalteren om tolkningen av regelverket:

  • 17a.Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

 

1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

 

2. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

 

Unntak nr. 1 Gjelder for rehabilitering og opptrening. Hensikten er å ivareta personer med et medisinsk behov for trening utover vanlig treningsaktivitet som de fleste trenger.

Unntak nr 2: Gjelder individuell trening i motsetning til gruppetrening:

Helsedirektoratet har uttalt følgende vedrørende unntaket i nr.2:

«Slik vi forstår spørsmålet gjelder det hva som ligger i unntaket i nr. 2 for “individuell trening og behandling som det kan bestilles time til”.

Med individuell trening og behandling forstås både (vanlig) trening med personlig trener og behandling som typisk kan foregå i treningssentre, for eksempel fysioterapi, massasje ol. Personlig trening kan foregå 1:1 eller i såkalte duotimer (1:2), der deltakeren typisk vil være et par eller to venner som deler på en time med personlig trener.

Hensikten har vært å åpne for trening med PT eller lignende. Gruppetrening faller utenfor § 17a første ledd bokstav a nr. 2. y»

Statsforvalteren har videre minnet kommunene på deres tilsynsansvar av Covid 19 forskriften og oppfølgingen av denne.

Statsforvalteren formidler videre:  Å oppsøke treningssentre utenfor kommunen der en bor er ikke straffbart, men er i strid med anbefalinger og vil undergrave formålet med nedstengning av de tidligere Vestfold kommunene.

8.3.2021, kl 12.00

Vi fikk i dag svar på vår henvendelse til Larvik kommune de presiserer:

“For å kunne gjennomføre individuell trening for personer som er under opptrening, behandling og rehabilitering (etter sykdom, skade o.l.) kan det holdes åpent. Ellers må treningssenter holde stengt.”

Det betyr at vi dessverre må holde stengt i en drøy uke til.

4.3.2021

fra Larvik Kommune, torsdag kveld:

“Regjeringen har torsdag kveld (4. mars) vedtatt regionale forsterkede smitteverntiltak etter covid-19 forskriften. Dette kommer etter en anmodning fra Vestfold-kommunene og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Tiltakene trer i kraft natt til fredag 5. mars kl 00.00, med varighet frem til onsdag 17. mars (det vil si til og med 16. mars)”

Treningssentre skal holde stengt, “likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.”

Vi stenger i morgen 5. mars, men vi skal undersøke med Larvik kommune om hva som menes med “individuell trening og behandling som det kan bestilles time til”. Vi håper at det betyr at vi kan i det aller minste holde fitnessavdelingen oppe.

Booking av time må gjøres minimum 3 timer før timen skal benyttes.

Dersom det er mindre enn 3 timer til du hadde tenkt å trene, så ring oss på 901 37 582 for å se om vi er tilstede for å ta deg i mot.