Priser på MEDLEMSKAP


Tilgang

Fitnessavdeling

Email Accounts

Monthly Bandwidth

Control Panel

Databases

Analytics

Domains

Your Text

FITNESS

FRA  249,-

PER MÅNED

Tilgang til fitnessavdeling

Squash dagtid

Squash hele åpningstiden

Fri deltakelse på Gruppetimer

SQUASH - DAGTID

FRA 189,-

PER MÅNED

Tilgang til fitnessavdeling

Squash dagtid

Squash hele åpningstiden

Fri deltakelse på Gruppetimer

SQUASH - TOTAL

 FRA 349,-

PER MÅNED

Tilgang til fitnessavdeling

Squash dagtid

Squash hele åpningstiden

Fri deltakelse på Gruppetimer

ALIOM - TOTAL

FRA  498,-

PER MÅNED

Tilgang til fitnessavdeling

Squash dagtid

Squash hele åpningstiden

Fri deltakelse på Gruppetimer

En årlig medlemskontingent på kr 199,- påløper på alle medlemskap


Tilgang

Fitnessavdeling

Email Accounts

Monthly Bandwidth

Control Panel

Databases

Analytics

Domains

Your Text

FITNESS

FRA 249,-

PER MÅNED

Tilgang til fitnessavdeling

Squash dagtid

Squash hele åpningstiden

Fri deltakelse på Gruppetimer

SQUASH - STUDENT

FRA189,-

PER MÅNED

Tilgang til fitnessavdeling

Booke Squash dagtid

Spill på ledig kapasitet kveldstid

Fri deltakelse på Gruppetimer

ALIOM - TOTAL, STUDENT

FRA  299,-

PER MÅNED

Tilgang til fitnessavdeling

Squash dagtid

Squash hele åpningstiden

Fri deltakelse på Gruppetimer

En årlig medlemskontingent på kr 199,- påløper på alle medlemskap


Tilgang

Fitnessavdeling

Email Accounts

Monthly Bandwidth

Control Panel

Databases

Analytics

Domains

Your Text

FITNESS - BEDRIFT

FRA 229,-

PER MÅNED

MINIMUM 10 MEDLEMSKAP

Tilgang til fitnessavdeling

Squash dagtid

Squash hele åpningstiden

Fri deltakelse på Gruppetimer

SQUASH - BEDRIFT

FRA  299,-

PER MÅNED

MINIMUM 10 MEDLEMSKAP

Tilgang til fitnessavdeling

Squash dagtid

Squash hele åpningstiden

Fri deltakelse på Gruppetimer

ALIOM - TOTAL, BEDRIFT

FRA  399,-

PER MÅNED

MINIMUM 10 MEDLEMSKAP

Tilgang til fitnessavdeling

Squash dagtid

Squash hele åpningstiden

Fri deltakelse på Gruppetimer

En årlig medlemskontingent på kr 199,- påløper på alle medlemskap

KONTAKT OSS FOR INFORMASJON OG INNMELDING

Ofte-stilte spørsmål om medlemskap

Her kan du finne svar på en del spørsmål rundt medlemskap på Aliom. Dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt, så ta kontakt med oss.

← Ofte-stilte spørsmål (FAQ)

Medlemskap

Du kan melde deg inn online her, eller ved resepsjonen på senteret i betjeningstiden.

Please click here if this helped you.
4 people found this helpful.


Du kan velge om du vil ha kontrakt med eller uten bindingstid. Kontrakter med bindingstid har lavere pris enn kontrakter uten bindingstid. Dersom du har en kontrakt med bindingstid vil den endres til en kontrakt uten bindingstid når bindingstiden utløper. Du har anledning til å fornye bindingsperioden og beholde den lavere prisen, men må da si i fra til oss. Dersom du lurer på om det fortstatt er bindingstid på en kontrakt du har inngått, så ta kontakt med oss.

Please click here if this helped you.
8 people found this helpful.


Ja, det kan du. For å oppgradere medlemskapet må du undertegne en ny kontrakt og vi sletter den gamle. Forandring av medlemskap kan ikke gjøres online.

Please click here if this helped you.
2 people found this helpful.


Ved innmelding betaler du for medlemskapet for resten av gjeldende måned plus neste måned, samt en årlig medlemskontingent på kr 199. Deretter oppretter du en avtalegiro i nettbanken din eller her på våre sider.  Medlemskapet betales forskuddsvis den 20. i hver måned. Trekkene blir sendt av oss til NETS rundt den 8. i hver måned, og vil vises i din nettbank for trekk den 20.

Please click here if this helped you.
3 people found this helpful.


Vi har også studentmedlemskap, firmamedlemskap og medlemskap for barn av medlemmer. Ta kontakt med oss for mer informasjon om disse og andre typer medlemskap vi kan sette opp.

Please click here if this helped you.
3 people found this helpful.


Ja, men ikke gratis. Du som medlem spiller gratis i den tiden du har rett til å booke, og ikke–medlemmet betaler halv Drop-in-pris. Prinsippet er at om dersom medlemmer og ikke-medlemmer spiller sammen, så skal baneleien deles slik at medlemmene gjør opp for halvparten av baneleien etter vanlige medlemsregler, og ikke-medlemmene betaler tilsammen halvparten av drop-in-prisen.

Please click here if this helped you.
3 people found this helpful.


Det bør ikke skje ofte og du som medlem har kontroll over når det skal skje. La oss illustrere det med et eksempel. Si at du og en medspiller ønsker å spille i to hele timer på en kveld der dere vet at det er mange som kommer til å spille. Det dere kan gjøre da er å booke den halvtimen hver som dere har rett på som medlem, og så booke den neste timen som ‘Utvidet baneleie’. ‘Utvidet baneleie’ sikrer at ingen andre kan booke den banen og dere er garantert å spille i to timer. Dere betaler ikke noe for den første timen dere spiller og for den neste timen betaler dere kr. 90 per halvtime for ‘Utvidet baneleie’. Altså blir kostnaden totalt kr. 180,-.

Please click here if this helped you.
3 people found this helpful.


Det kan du dersom det ikke er noe gjenstående bindingstid på kontrakten din. Si i fra til oss hvilken endring du ønsker, så lager vi en ny kontrakt til deg.

Please click here if this helped you.
3 people found this helpful.


Kontrakten kan fryses inntil tre måneder. Avdragene for fryseperioden reduseres til kr. 99,- per måned.

Please click here if this helped you.
2 people found this helpful.


Etter at eventuell bindingstid er utløpt, er det én måneds oppsigelse på kontrakten. Det vil si at ett avdrag må betales etter at kontrakten er sagt opp. Du kan si opp kontrakten personlig ved oppmøte på senteret i betjeningstiden, via epost eller via SMS. Du vil få en bekreftelse via SMS om at kontrakten er sagt opp, hvor lang tid som gjenstår og eventuelt skyldig beløp.

Please click here if this helped you.
4 people found this helpful.


← Ofte-stilte spørsmål (FAQ)