Medlemskap

[css3_grid id=’Priser_2′]

*) Ved førstegangsregistrering av medlemskap påløper det et innmeldingsgebyr på kr. 490,-

Drop-in for ikke-medlemmer

[css3_grid id=’Priser_dropin_IKKEMEDLEM’]

 

Utvidet baneleie for medlemmer

Ønsker du å spille lenger enn tiden du og din medspiller har booket? Da kan du gjøre følgende: 1) Fortsett å spille på ledige baner, eller 2) garantere deg banetid på forhånd og betal ekstratiden i henhold til prislisten nedenfor.

[css3_grid id=’Priser_dropin’]

*) krever fremvisning av kvittering for betalt medlemskontingent i Larvik Squash 1.
**) krever fremvisning av kvittering for betalt medlemskontingent og treningsavgift i Larvik Squash 1.